Периостит - ( допълващо основното лечение, след лекарски преглед)

Перорална терапия:Остеохел, Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel
Симптоматична терапия:
Спаскуприл / Spascupreel – при остри болки
Хомеосиниатрия:
GI4, V60 и местно – Траумил S / Traumeel SКъм сайта