Пиелонефрит - ( допълващо основното лечение, след лекарски преглед)

Перорална терапия:Ренел / Reneel NT Tabletten

Симптоматична терапия:
Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord – при бъбречно-каменна диатеза
Траумил S / Traumeel S – при пиурия и треска
Спаскуприл / Spascupreel – при остри болки в областта на бъбреците
Солидаго композитум / Solidago compositum – при хроничен цистит, цистопиелит, бъбречно-каменна болест, дизурия, странгурия, олигурия, албуминурия, протеинурия
Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN – при пиелит
Убихинон композитум / Ubichinon compositum – ферментостимулираща терапия
Хомеосиниатрия:
VC4, R6, R7, R8, V23, V28 – Солидаго композитум / Solidago compositum, Траумил S / Traumeel S
VC4, V54 – Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositumКъм сайта