Плешивост

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Хепил / Hepeel

Парентерална терапия:
Плацента композитум / Placenta compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Псоринохил Н / Psorinoheel
Симптоматична терапия:
Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen – за допълнително активизиране на периферното кръвообращение
Кутис композитум / Cutis compositum – за активиране на функциите на кожата
Траумил S / Traumeel S – за местен масаж
Хомеосиниатрия:
IG4, IG7, V40, GI4, GI11, VC13 – Плацента композитум / Placenta compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Псоринохил Н / Psorinoheel, Кутис композитум / Cutis compositumКъм сайта