Подагра

Перорална терапия:Енгистол / Engystol Tabletten, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Траумил S / Traumeel S, Галиум Хил / Galium Heel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Симптоматична терапия:
Солидаго композитум / Solidago compositum, Ренел / Reneel NT Tabletten – при заболявяне на бъбреците
Хепар композитум / Hepar compositum – за стимулация на дезинтоксикационните функции на бъбреците
Хомеосиниатрия:
Е40, Е42, V40, V60, V62, F2, F3, RP2, RP3 – Траумил S / Traumeel S
R7, V23 – Солидаго композитум / Solidago compositum
F3, F13, F14, V18 – Хепар композитум / Hepar compositumКъм сайта