Полиартрит - (допълващо)

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Траумил S / Traumeel S, Зил Т / Zeel, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Енгистол / Engystol Tabletten

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Симптоматична терапия:
Остеохил S / Osteoheel S – при заболяване на глезените
Хепил / Hepeel, Хепар композитум / Hepar compositum – за активиране на дезинтоксикационните функции на бъбреците
Хомеосиниатрия:
TR5, VB2, VB5, VB9, VB38, VB41, V60, E42 – Траумил S / Traumeel S, Зил Т / Zeel, Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта