Полиневропатия

Перорална терапия:Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfenn

Парентерална терапия:
Плацента композитум / Placenta compositum
Симптоматична терапия:
Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N – активиране функциите на ЦНС
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum – активиране на блокираните ферментни системи
Хомеосиниатрия:
V60, E36, VB34 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
С3, IG3, IG4, V17, V40, R7, VB38, F10, VG12 – Плацента композитум / Placenta compositum
VB21, VG14, V11, V43 – Церебрум композитум N / Cerebrum compositum NКъм сайта