Полипи

Перорална терапия:Псоринохил Н / Psorinoheel, Хормил SN / Hormeel SN, Хепил / Hepeel

Симптоматична терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum – за активиране и възстановяване функциите на лигавиците
Галиум Хил / Galium Heel – като промеждутъчно средство при хипертрофични процеси
Калкохил / Calcoheel, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – при лимфна диатеза
Ренел / Reneel NT Tabletten – при полипи по пикочния мехур
Еуфорбиум композитум / Euphorbium compositum – при заболяване на синусите за дълга терапия
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum – за регенерация на клетъчните ферментиКъм сайта