Повръщане - ( допълващо, след преглед от лекар)

Симптоматична терапия:
Гастрикумил / Gastricumeel – ако възниква след употребата на прекомерно количество свинско, токсична храна или при ацетонемично повръщане
Дуоденохил / Duodenoheel, Спаскуприл / Spascupreel – при дуоденален синдром
Вертигохил / Vertigoheel – повръщане при кинетози
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – главоболие, подобряване състоянието след повръщанеКъм сайта