Проктит - (допълващо, след преглед от лекар)

Перорална терапия:Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord, Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S
Симптоматична терапия:
Траумил S / Traumeel S – за местна терапия (мехлем)
Хомеосиниатрия:
V25, V30, V57, VC6, GI4, E36 – Траумил S / Traumeel S



Към сайта