Язва на роговицата - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Енгистол / Engystol Tabletten

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Плацента композитум / Placenta compositum
Местна терапия:
Окулохил / OculoheelКъм сайта