Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Дуоденохил / Duodenoheel, Гастрикумил / Gastricumeel , Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Плацента композитум / Placenta compositum, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel
Хомеосиниатрия:
VC11, VC12, VC14, MC6, E36, E40, VB34, RP4, RP6, V20, V21 – Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта