Радикулоалгия

Перорална терапия:Спаскуприл / Spascupreel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Дискус композитум / Discus compositum
Хомеосиниатрия:
V23, V40, V52, VG4, VC4 – Дискус композитум / Discus compositum
V23, V32, V40, VB30, VB34, TR6 - Траумил S / Traumeel SКъм сайта