Ринит сух

Перорална терапия:Еуфорбиум композитум / Euphorbium compositum (спрей, в устната кухина)

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Плацента композитум / Placenta compositum, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel, Хепар композитум / Hepar compositum
Местна терапия:
Камилен-Салбе-Хил / Camilien salbe Heel SКъм сайта