Розацея

Симптоматична терапия:Траумил S / Traumeel S – за активиране на имунитета и отнемане на възпалителните явления Хепил / Hepeel, Хепар композитум / Hepar compositum – за активиране функциите на черния дроб Есулюс композитум, Плацента композитум / Placenta compositum – за активиране на периферното кръвообращение Кутис композитум / Cutis compositum – за активиране функциите на кожата

Хомеосиниатрия: V13, V40, GI4, GI11 – Кутис композитум / Cutis compositum , Траумил S / Traumeel S
F13, F14, V18 – Хепар композитум / Hepar compositumКъм сайта