Сбръчкан бъбрек - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Ренел / Reneel NT Tabletten, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord

Парентерална терапия:
Солидаго композитум / Solidago compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Симптоматична терапия:
Популус композитум SR / Populus compositum SR – за активиране извеждането на урина
Хомеосиниатрия:
V22, V23, V28, V40, VC3, VC6, RP6, RP9, RP10 – Солидаго композитум / Solidago compositumКъм сайта