Себорея

Перорална терапия:Хормил SN / Hormeel SN, Псоринохил Н / Psorinoheel, Швеф-Хил / Schwef Heel

Симптоматична терапия:
Хепил / Hepeel, Хелидониум-Хомаккорд N / Helidonium Homaccord N – за активиране на детоксикационните функции на черния дроб
Кутис композитум / Cutis compositum – за активиране на нарушената функция на кожата
Хомеосиниатрия:
GI4, GI11, VB13, VB14 – Кутис композитум / Cutis compositum
VG14, VG23 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта