Синдром на хроничното изтощение

Перорална терапия:Хепил / Hepeel, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Псоринохил Н / Psorinoheel, Хина-Комакорд С

Симптоматична терапия:
Лептандра композитум / Leptandra compositum Heel – за активиране функциите на панкреаса
Хепар композитум / Hepar compositum – за активиране функциите на черния дроб
Енгистол / Engystol Tabletten – за стимулиране на имунитета
Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel – за регулиране функцията на ферментите
Хомеосиниатрия:
Р7, R6 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
E36, V43, TR3, F2, F8, F10, GI4, GI11, R3, VG12 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
F3, F8, F13, F14, V18 – Хепар композитум / Hepar compositumКъм сайта