Синдром на Ормонд - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Симптоматична терапия:
Спаскуприл / Spascupreel – при спазми на уретрата
Ренел / Reneel NT Tabletten, Солидаго композитум / Solidago compositum, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord – при застой на урина
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – при конгестия на течности в организма
Хомеосиниатрия:
V23, R3 – Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen
V26, V30, R3, R7, VC2, VC4 – Солидаго композитум / Solidago compositumКъм сайта