Синдром на Шегрен - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Псоринохил Н / Psorinoheel, Енгистол / Engystol Tabletten

Симптоматична терапия:
Хелидониум-Хомаккорд N / Helidonium Homaccord N – при ахилия
Мукоза композитум / Mucosa compositum – при изразена сухота на лигавицитеКъм сайта