Синузит - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Хепар композитум / Hepar compositum
Симптоматична терапия:
Псоринохил Н / Psorinoheel – повишена чувствителност към хлад и влага
Еуфорбиум композитум / Euphorbium compositum – стимулиращо действие на лигавицата на носа и параназалните синуси
Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN – за активиране на имунитета
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum – за активиране на блокираните ферментни системи
Гирил / Gireel, Ангин Хил СД / Angin-Heel SD, Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen – при наличие на съпътстващи остри инфекции
Хомеосиниатрия:
E3, PC3, GI4, GI20, V7, VB11 – Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN
GI4, TR5, V12, V13, P2, P5, P7 – Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositumКъм сайта