Стенокардия - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Кралонин / Cralonin tropfen , Спаскуприл / Spascupreel, Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen

Парентерална терапия:
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositumКъм сайта