Уремия - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Симптоматична терапия:
Популус композитум SR / Populus compositum SR – при нарушения на екскреторните функции на бъбреците
Ренел / Reneel NT Tabletten, Солидаго композитум / Solidago compositum – при заболяване на бъбреците и пикочните органи
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – за извеждане на шлаките от мезенхимите
Хомеосиниатрия:
V22, V23, V28, V40, VC3, VC6 – Солидаго композитум / Solidago compositum
V22, V40, RP6, RP9, RP10 – Лимфомиозот / Lymphomyosot N TropfenКъм сайта