Виене на свят

Перорална терапия:Вертигохил / Vertigoheel, Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen, Траумил, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen

Парентерална терапия:
Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
Симптоматична терапия:
Плацента композитум / Placenta compositum, Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N – за подобряване на кръвообръщението при атеросклероза
Хомеосиниатрия:
MC6, F3, VB21, RP10 – Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
VB20, TR17 – Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N, Плацента композитум / Placenta compositumКъм сайта