Вътреставен излив

Перорална терапия:Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Траумил S / Traumeel S, Остеохел

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Зил Т / Zeel
Симптоматична терапия:
Зил Т / Zeel – при изливи в следствие на артрози
Дискус композитум / Discus compositum – при заболявяния на гръбначния стълб
Апис Хомаккорд / Apis homacord – при отоци на глезена
Местна терапия:
Траумил S / Traumeel S, Зил Т / ZeelКъм сайта