Заекване

Перорална терапия:Нервохил / Nervoheel N Tabletten

Парентерална терапия:
Кутис композитум / Cutis compositum , Церебрум композитум, Плацента композитум / Placenta compositum, Тестис композитум / Testis compositum Heel, Овариум композитум / Ovarium compositum
Симптоматична терапия:
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – при заекване в периода на полово съзряванеКъм сайта