Запек

Перорална терапия:Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord, Хина-Хомаккорд S / China Homaccord

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum, Хепар композитум / Hepar compositum
Симптоматична терапия:
Спаскуприл / Spascupreel – при спастичен запек
Хепил / Hepeel – при образуване на газовеКъм сайта