Затлъстяване

Перорална терапия:Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Лепел, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord

Парентерална терапия:
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Солидаго композитум / Solidago compositum, Хепар композитум / Hepar compositum
Хомеосиниатрия:
MC6, RP4, RP6, RP9, IG7, E19, E25, VC5, F13, GI14 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
V43, V60, R2 – Солидаго композитум / Solidago compositum
Симптоматична терапия:
Струмил Т / Strumeel T – за активиране функциите на щитовидната жлезаКъм сайта